Rachunek prawdopodobieństwa (RAP 310)

Zadania domowe (przygotowane przez dra Andrzeja Kurka)

Zestaw 1-2
Zestaw 3-4
Zestaw 5-6
Zestaw 7-8
Zestaw 9-10
Zestaw 11-12
Zestaw 13-14
Zestaw 15-16
Zestaw 17-18
Zestaw 19-20